GikOKO promo video
Izdvojeno iz galerije
Ulazna slika Priprema 1 Priprema 2 Priprema 3
Expedit 1 Rotacija Rotacija 1 Rotacija compacta
Rotacija expresa
Gdje se nalazimo
Gdje se nalazimo, mapa
Web prezentacija Avaza
GikOKO Facebook page
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU EMITENTA

ZA OBRAČUNSKI PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2016. GODINE

 

DOWNLOAD IZVJEŠTAJA

 
GIKOKO Logo (color)
Ulazak u administracijuadministracija | Jul 2011