GikOKO promo video
Izdvojeno iz galerije
Ulazna slika Priprema 1 Priprema 2 Priprema 3
Expedit 1 Rotacija Rotacija 1 Rotacija compacta
Rotacija expresa
Gdje se nalazimo
Gdje se nalazimo, mapa
Web prezentacija Avaza
GikOKO Facebook page
28
JUN
2021
Revizorski izvještaj za 2020. godinu
Finansijski izvještaji na dan 31. decembar 2020. godine zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora...
21
JUN
2021
O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju redovne godišnje Skupštine dioničarskog Društva GIK "OKO" d.d Sarajevo-Ilidža...
17
MAR
2021
Godišnji izvještaj GIK OKO dd za 2020 godinu
ZA PERIOD 01.01.2020. – 31.12.2020....
28
JUL
2020
Polugodišnji izvještaj o poslovanju emitenta
ZA PERIOD 01.01.2020. - 30.06.2020.  ...
28
JUL
2020
Obrazac OEI-PD
...
23
MAJ
2020
Revizorski izvještaj za 2019. godinu
Finansijski izvještaji na dan 31. decembar 2019. godine zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora...
29
MAR
2020
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU EMITENTA
ZA PERIOD 01.01.2019. – 31.12.2019....
23
AVG
2019
Polugodišnji izvještaj o poslovanju emitenta
Za period 01.01.2019.  -   30.06.2019....
09
JUL
2019
IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU
IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLIVANJE EMINENTA...
10
JUN
2019
Finansijski izvještaj na dan 31. decembar 2018. godine zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora
...
10
JUN
2019
O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju redovne godišnje Skupštine dioničarskog Društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža...
03
APR
2019
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU EMITENTA
ZA PERIOD 01.01.2018. – 31.12.2018....
04
JUN
2018
O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju redovne godišnje Skupštine dioničarskog Društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža...
31
MAJ
2018
Finansijski izvještaji
na dan 31. decembar 2017. godine zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora...
03
APR
2018
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU EMITENTA
ZA PERIOD 01.01.2017. – 31.12.2017....
21
NOV
2017
O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju vanredne Skupštine dioničarskog Društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža...
11
AVG
2017
Polugodišnji izvještaj o poslovanju emitenta
Za period 01.01.2017.  -   30.06.2017....
20
JUN
2017
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O PROVEDENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
ZA OBRAČUNSKI PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2016. GODINE...
01
JUN
2017
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju redovne godišnje Skupštine dioničarskog Društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža...
07
MAR
2017
Obrazac OEI-PD
...
07
MAR
2017
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU EMITENTA
ZA PERIOD 01.01.2016 – 31.12.2016....
05
DEC
2016
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju vanredne Skupštine dioničarskog Društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža...
03
OKT
2016
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju vanredne Skupštine dioničarskog Društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža...
26
AVG
2016
Polugodišnji izvještaj o poslovanju emitenta
Za period 01.01.2016 - 30.06.2016...
18
AVG
2016
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju vanredne Skupštine dioničarskog Društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža...
 
GIKOKO Logo (color)
Ulazak u administracijuadministracija | Jul 2011