GikOKO promo video
Izdvojeno iz galerije
Ulazna slika Priprema 1 Priprema 2 Priprema 3
Expedit 1 Rotacija Rotacija 1 Rotacija compacta
Rotacija expresa
Gdje se nalazimo
Gdje se nalazimo, mapa
Web prezentacija Avaza
GikOKO Facebook page
23
AVG
2019
Polugodišnji izvještaj o poslovanju emitenta
Za period 01.01.2019.  -   30.06.2019....
09
JUL
2019
IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU
IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLIVANJE EMINENTA...
10
JUN
2019
Finansijski izvještaj na dan 31. decembar 2018. godine zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora
...
10
JUN
2019
O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju redovne godišnje Skupštine dioničarskog Društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža...
03
APR
2019
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU EMITENTA
ZA PERIOD 01.01.2018. – 31.12.2018....
04
JUN
2018
O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju redovne godišnje Skupštine dioničarskog Društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža...
31
MAJ
2018
Finansijski izvještaji
na dan 31. decembar 2017. godine zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora...
03
APR
2018
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU EMITENTA
ZA PERIOD 01.01.2017. – 31.12.2017....
21
NOV
2017
O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju vanredne Skupštine dioničarskog Društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža...
11
AVG
2017
Polugodišnji izvještaj o poslovanju emitenta
Za period 01.01.2017.  -   30.06.2017....
20
JUN
2017
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O PROVEDENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
ZA OBRAČUNSKI PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2016. GODINE...
01
JUN
2017
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju redovne godišnje Skupštine dioničarskog Društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža...
07
MAR
2017
Obrazac OEI-PD
...
07
MAR
2017
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU EMITENTA
ZA PERIOD 01.01.2016 – 31.12.2016....
05
DEC
2016
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju vanredne Skupštine dioničarskog Društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža...
03
OKT
2016
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju vanredne Skupštine dioničarskog Društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža...
26
AVG
2016
Polugodišnji izvještaj o poslovanju emitenta
Za period 01.01.2016 - 30.06.2016...
18
AVG
2016
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju vanredne Skupštine dioničarskog Društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža...
07
JUN
2016
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju redovne godišnje Skupštine dioničarskog Društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža...
22
MAR
2016
Godišnji izvještaj o poslovanju u 2015. godini
U prilogu se nalazi godišnji izvještaj o poslovanju u 2015. godini GIK "OKO" D.D Sarajevo...
17
MAR
2016
Godisnji izvjestaj za poslovanje emitenta
Za period 01.01.2015 - 31.12.2015...
27
NOV
2015
OBAVJEŠTENJE o sazivanju Skupštine dioničarskog društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža
Skupština dioničarskog društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža održat će se dana 25.12.2015 godine sa početkom u 15,00 sati u prostorijama Društva, ulica Džemala Bijedića br.185. Sarajevo....
27
AVG
2015
Polugodišnji izvještaj o poslovanju emitenta
Za period 01.01.2015. - 30.06.2015...
01
JUL
2015
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O PROVEDENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
ZA OBRAČUNSKI PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2014. GODINE...
03
JUN
2015
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
o sazivanju Skupštine dioničarskog društva  GIK ,,OKO“ d.d. Sarajevo-llidža...
 
GIKOKO Logo (color)
Ulazak u administracijuadministracija | Jul 2011