GikOKO promo video
Izdvojeno iz galerije
Ulazna slika Priprema 1 Priprema 2 Priprema 3
Expedit 1 Rotacija Rotacija 1 Rotacija compacta
Rotacija expresa
Gdje se nalazimo
Gdje se nalazimo, mapa
Web prezentacija Avaza
GikOKO Facebook page

 UPRAVA DRUŠTVA


DIREKTOR DRUŠTVA

Mevludin Hamzić dipl.ing.maš.

 

tel. 033/545-790;

fax. 033/451-700;

mob. 061/724-381;

e-mail [email protected]

IZVRŠNI DIREKTOR ŠTAMPARIJE

Nusret Abazi dipl.ing.graf.

 

tel. 033/545-790;

fax. 033/451-700;

mob. 061/723-504;

e-mail [email protected]

RUK. ODRŽAVANJA GRAFIČKIH MAŠINA

Anes Kriještorac dipl.ing.el.

 

tel. 033/545-668;

fax. 033/451-700;

mob. 061/916-616;

e-mail [email protected]

PRAVNA SLUŽBA

Mirsada Kaplan

 

tel. 033/455-333;

fax. 033/451-700;

e-mail [email protected]

RUKOVODILAC PLANA, FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA 

Edin Hamzić dipl.ecc.

 tel. 033/544-503;

fax. 033/451-700;
mob. 061/804-186

e-mail: [email protected]
            [email protected]

 
GIKOKO Logo (color)
Ulazak u administracijuadministracija | Jul 2011